Wie zijn wij?

Over ons

In het najaar van 2019 hebben Sylvia van Dort (1959) en Mariken Ploos van Amstel (1957) het initiatief genomen om de Raaklijn bijeenkomsten, een ontmoetingsplaats voor nabestaanden na zelfdoding, te gaan organiseren. 

Zij hebben elkaar leren kennen bij het organiseren van de ontmoetingsdag voor nabestaanden na zelfdoding in 2019 van Humanitas Utrecht te Houten. Tijdens deze dag spraken veel nabestaanden de wens uit dat het zo fijn zou zijn om vaker andere nabestaanden te kunnen ontmoeten. Zo ontstond Raaklijn. Inmiddels hebben er  een aantal mooie waardevolle bijeenkomsten plaatsgevonden in Houten> Of, in Corona tijden, werd er gewandeld in Utrecht bij Fort aan de Klop. 

Na een drietal jaar zich ingezet te hebben voor Raaklijn heeft Mariken besloten terug te treden. Patricia van Wezel (1955) neemt haar plaats in.

Sylvia en Patricia hebben elkaar leren kennen in een lotgenotengroep voor nabestaanden na zelfdoding in 1988. Zij hebben altijd contact gehouden. 

Sylvia is sinds 2010 rouwondersteuner bij Humanitas Utrecht en organiseert vanaf 2016 lotgenotengroepen voor nabestaanden na zelfdoding. Zij is ervaringsdeskundige.

Patricia is sinds kort met pensioen. Vanuit haar persoonlijke betrokkenheid wil zij zich graag inzetten voor nabestanden na zelfdoding. Vanuit haar eigen ervaring weet ze  hoe belangrijk contact met  lotgenoten kan zijn. Zoals ze het zelf verwoordt:  Het met elkaar delen van je emoties en de herkenning vinden bij elkaar vond ik heel steunend en hebben mij door deze donkere periode heen geholpen. De reguliere hulpverlening kon mij dit niet bieden.

Raaklijn: elkaar ontmoeten

Sylvia_web-300x300
Sylvia van Dort
Patricia van Wezel

Raaklijn als een ontmoetingsplaats voor nabestaanden na zelfdoding. Waar mensen op een open laagdrempelige wijze met elkaar in contact kunnen komen en ervaringen uitwisselen. Samen met je partner of kinderen, je vader, moeder of een goede vriend/vriendin. Een ochtend voor hen die een weg moeten vinden in het leven na de zelfdoding van een geliefde, een kind, een ouder, een betekenisvol mens in je leven.

Steun en herkenning

Elkaar ontmoeten geeft steun en (h)erkenning. En bovenal is het helpend om te ervaren dat je niet de enige bent die een dierbare verliest door zelfdoding.