Lezen

Literatuur

Verlies door suïcide: werkboek voor nabestaanden Marieke de Groot en Jos de Keijser

https://josdekeijser.nl/wp-content/uploads/2013/06/Verlies-door-suicide-Werkboek-voor-nabestaanden.pdf

Geen pijn, geen angst, geen leven – De veerkracht voorbij

Stanneke Lunter is psychiater en moeder van drie kinderen. Haar jongste dochter krijgt op zestienjarige leeftijd last van faalangst, somberheid en dit mondt uit tot een diepe depressie. Na een periode van opnames en een zoektocht naar een juiste behandeling maakt Jitske een einde aan haar leven. Stanneke beschrijft het leven en proces van haar dochter. Ze blikt ook terug als moeder en als psychiater. Eerlijk en openhartig geeft ze weer wat er gebeurd is en waarmee ze achterbleef. 

De zoon in de man – Pieter Franszen schreef een boek over hoe hij verder gaat na de onverwachte zelfdoding van zijn 23 jarige zoon Stefan.

Kon je dan niet blijven voor mij? Kinderen en jongeren ondersteunen na zelfdoding in hun omgeving.

Zelfdoding is nog te vaak een taboe waar achterblijvende kinderen en jongeren last van hebben. Zij willen horen wat er is gebeurd en serieus genomen worden. Dit boek biedt handvatten voor met name de ouder(s) maar ook voor leerkrachten en hulpverleners.

door: Riet Fiddelaers-Jaspers met medewerking van Monique van ’t Erve

Leven met zelfdoding – 60 brieven van nabestaanden.

Hoe ziet je leven en na zo’n ingrijpende gebeurtenis uit? Brieven van nabestaanden voor nabestaanden. In de hoop anderen te kunnen helpen door hun eigen ervaring te delen. De brieven gaan over over hun verdriet en liefde, woede en respect, wanhoop en hoop. Stuk voor stuk persoonlijke verhalen. Aangrijpend, hartverscheurend en bovenal heel herkenbaar. Over hoe het verlies met je leven verweven raakt. Een ‘papieren’ lotgenotengroep.

door: Jolien van der Kooij, Wouter de Jonge

Anders Nabij – De stille kracht van ouders na de dood van hun kind

Vijf ouders vertellen over hoe zij verder zijn gegaan na het overlijden van hun kind. Ontroerend en eerlijk. Het boek is tot steun voor lotgenoten  maar zeker ook voor allen die om hen heen staan. Bij het boek hoort ook de podcast AndersNabij.

door: An Hooghe

Het is oké om je niet oké te voelen – Manieren voor het liefdevol dragen van verlies

Megan nodigt je in dit boek uit om rouw een plek te geven in je leven. Aan de hand van ervaringsverhalen, onderzoek, tips en creatieve mindfulnessoefeningen leidt ze ons op een unieke manier door een ervaring waar we vroeg of laat allemaal mee te maken krijgen.

door: Megan Devine

Ik en de verloren ander – over het verlies van haar zus door zelfdodin

Hoe leef je verder met het verlies van een dierbare aan de dood wanneer die dood zelf gezocht werd, uit diepe wanhoop en eenzaamheid? Liesbeth Gijsbers schetst haar zoektocht naar houvast. Troost en perspectief vond ze vooral bij de Filosoof Emmanuel Levinas. Die hielp haar een persoonlijk antwoord te geven op de trage vragen waarvoor de dood van haar zus haar gesteld had.

door: Liesbeth Gijsbers

Na de Val – Zoektocht van een achterblijver

Journalist Resi Lankester is halverwege de twintig wanneer haar vader een einde aan zijn leven maakt. Tien jaar later wordt ze gevraagd een interviewreeks te maken te maken met kinderen van ‘zelfmoordouders’. Deze nabestaanden vertellen openhartig over de heftige nasleep van de zelfgekozen dood van hun vader of moeder. Aangemoedigd door hun openheid besluit Resi haar eigen verhaal en dat van haar overleden vader te reconstrueren. Na de val is een persoonlijke zoektocht naar antwoorden op de vele vragen waar je als nabestaande mee te maken krijgt.

door: Resi Lankester

Man o Man

In Nederland brengen ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen zichzelf om het leven. Maar vrouwen zijn twee keer zo vaak depressief. Zoeken mannen dan geen hulp? Als ze al weten dat ze het nodig hebben. Nathan verloor zijn broer David in 2015 door zelfdoding. In dit boek onderzoekt hij waar het mis ging met zijn broer én bij elf lotgenoten, onder meer door met hun weduwes te praten.

door: Nathan Vos

Loden Last – Het taboe op zelfmoord

Wat gebeurt en ná een zelfmoord? Dan komen voor de nabestaanden de vragen: hadden ze dit kunnen zien aankomen, hadden ze het kunnen voorkomen? De schrijvers stelden deze vragen aan familie en vrienden en kregen opmerkelijke antwoorden. Zo bleken de achterblijvers zich vaak buitengesloten te voelen op het moment dat hun familielid of vriend(in) in aanraking kwam met professionele hulpverlening. Hoe komt dat?

door: Bram Bakker en Bram Hulzebos

Verdwaald in alle vragen – een zoektocht na de zelfdoding van mijn broer

In 2008 pleegt Ernst, de broer van journalist Alje Kamphuis, zelfmoord. Gevoed door schuldgevoel en de vraag of dit voorkomen had kunnen worden, probeert hij uit te zoeken waarom Ernst voor dit rigoureuze einde koos. Verdwaald in alle vragen is een intiem en eerlijk boek over een gevoelig onderwerp.

door: Alje Kamphuis

Een te dunne huid

In 1999 maakte de vader van de schrijver een einde aan zijn leven. Ruim voor diens dood had hij alle contact met zijn vader verbroken. Om zichzelf te verzekeren van de juistheid van deze beslissing reconstrueert hij het leven van zijn vader.

door: Bram Hulzebos

Je bent jong en je rouwt wat

Toen haar moeder overleed dacht Lisanne van Sadelhoff (1989): er is vast wel een handboek met een helder stappenplan waardoor ik rouwen snel van mijn to-do-lijst kan schrappen. Maar die was er niet. Wel waren er vrienden die zich prompt ontpopten tot rouwdeskundigen en die haar liefdevol bombardeerden met wijsheden en clichés. Een daarvan onderschrijft Lisanne wel: elk rouwproces is uniek. Je bent jong en je rouwt wat is dan ook geen handleiding maar een goudeerlijk boek dat pijnlijk duidelijk maakt dat alles beter is dan zwijgen.

door: Lisanne van Sadelhoff

Helpen bij verlies en verdriet

Een gids voor wie rouwt of een dierbare wil bijstaan in zijn/haar verdriet.

door: Manu Keirse

Een vingerafdruk van verdriet – woorden van bemoediging

Een boekje als kostbaar geschenk voor jezelf of om te geven aan iedereen die een dierbare is verloren.

door: Manu Keirse

Mythen over zelfmoord

“Mensen met zelfmoordgedachten zijn gek, niet op andere gedachten te brengen, en dus niet te helpen”. “Antidepressiva maken mensen juist meer suïcidaal”. “Begin met kwetsbare mensen vooral niet over zelfmoord, want voor je het weet breng je iemand op een idee”. Wat is waar en wat niet? In dit boek legt de schrijver negen mythen over zelfmoord langs de lat van de wetenschap en ontleedt de gangbare opvattingen rondom zelfdoding. De Beurs wil meer begrip creëren rond deze dood daar zelfdoding nog steeds een groot taboe is.

door: Derek de Beurs

Verder leven na zelfdoding – een rouwproces overdacht

Nico verliest zijn zus en en 18 jaar later zijn partner door zelfdoding. In dit boek zijn persoonlijke verhaal, verweven met een theoretisch kader. Het boek biedt geen pasklare oplossingen, maar kan herkenning en verheldering geven. Het boek is bedoeld voor iedereen die in het leven met zelfdoding in aanraking is gekomen.

door: Nico van der Heiden en Harriëtte Modderman

Doodzonde – Zelfmoord is nooit alleen

Drie jaar geleden verloor Menno Visser zijn beste vriend. Hij pleegde zelfmoord. Menno werd uitgenodigd voor een nagesprek met de behandelaren en zag hoe lastig zij het contact met de nabestaanden vonden en hoe de familie vooral een schuldige zocht. Het was de aanleiding voor het boek Doodzonde.

Aan de hand van persoonlijke ervaringen en verhalen van directbetrokkenen beschrijven Julia von Graevenitz en Menno Visser in Doodzonde wat er kan worden verbeterd in de hulp aan mensen met een doodswens.

door: Julia von Graevenitz en Menno Visser

Rouwen in de tijd – Een zoektocht in het landschap van afscheid en verlies

Na het verlies van een dierbare  aan de dood wordt door veel nabestaanden de ’tijd’ anders ervaren. Alsof het trager gaat. ‘Hoe lang is het nu geleden?” is een vraag die vaak gesteld wordt maar de werkelijke tijd doet geen recht aan hoe deze tijd beleefd wordt. Marinus van den Berg schrijft hier mooi over de thema’s tijd en zingeving, in rouw zo voelbaar, in dit boek

door: Marinus van den Berg

Of weet je alles al – Kleine gedichten voor wie een dierbare verloren heeft

Hetty ten Holt schreef de gedichten na het plotseling overlijden van haar moeder. Ook tekende zij zelf de illustraties. Ontroerend en herkenbaar. Troostrijk voor hen die een dierbare zijn verloren.

door: Hetty ten Holt

Van wie is je leven? – Een cultuurgeschiedenis van de zelfdoding. 

Misschien wat raar, deze titel op de website. Maar zelfdoding komt al heel lang voor. Zolang er mensen zijn. De schrijver belicht zelfdoding vanuit een veelvoud van invalshoeken: politiek, recht, geneeskunde, filosofie, kunsten en de media. In vroegere eeuwen was zelfdoding strafbaar, zondig. Deze visie had ook grote gevolgen voor de nabestaanden. Bezittingen werden verbeurd verklaard. Schande viel hen ten deel.  Ook werd zelfdoding gezien als ziekte van de psyche, of als een misdaad. In de loop van de tijd verandert dit beeld. Thomas Macho beschrijft in dit boek het denken over zelfdoding en de veranderingen die hij daarin waarneemt.

door: Thomas Macho

Artikelen

Interview Sylvia van Dort met Maaike Kraaijeveld over de gevolgen van zelfdoding voor de achterblijvers.

Essay van Liesbeth Gijsbers over rouw na zelfdoding.

Interview met Ameline Ansu over de gevolgen van het verlies van een ouder voor jong volwassenen.